Binnen BHV Training Zeeland nemen we de bescherming van onze gegevens erg serieus. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving gaat op 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken.

U kunt hier ons bijgewerkte privacybeleid bekijken. De wijzigingen gaan in op 25 mei 2018.

We hebben de tekst van ons privacybeleid aangepast, om het voor u eenvoudiger te maken om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast is de tekst gedetailleerder en specifieker gemaakt.

De meest belangrijke veranderingen:

  • Er wordt nu precies uitgelegd welke informatie we verzamelen en wanneer we dit doen. Ook wordt er nu op gedetailleerde wijze aangegeven voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens gebruikt worden.
  • Er wordt uitgelegd wanneer anderen uw identiteit kunnen waarnemen.
  • We geven duidelijk aan in welke situaties we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan iemand anders – inclusief informatie over de subverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.
  • We hebben vermeld over welke persoonlijke gegevens we van u beschikken, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en hoe u zelf deze informatie kunt downloaden en aanpassen
  • De contactgegevens van onze Data Protection Officer staan vermeld.

Als u om wat voor reden dan ook het niet eens bent met ons privacybeleid en u wilt uw gegevens verwijderen, dan kan dat. Wij zullen uw gegevens verwijderen uit onze systemen mits u heeft voldaan aan uw (financiële) verplichtingen.