Ploegleider BHV

Ploegleider BHV (2 dagen) nieuwe stijl

  De opleiding ploegleider is vernieuwd. De nieuwe opleiding is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV ploeg.

De opleidingsduur is teruggebracht naar 2 dagen en de examinering vindt plaats op vergelijkbare wijze als bij de basisopleiding BHV, een theorie examen en een praktijk oefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld door de instructeur.

De cursus is met name bedoeld voor de wat grotere bedrijven en organisaties waarbij aansturing tijdens een daadwerkelijk optreden van meerdere BHV-leden door een ploegleider noodzakelijk wordt. De taak van de ploegleider omvatten de volgende onderdelen:

  • het kunnen beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
  • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
  • evalueren en rapporteren van een inzet en oefeningen
  • beheer en controle van de aan de BHV organisatie gestelde middelen

Geplande datum: –

Herhaling Ploegleider BHV (1 dag)

 

Om het diploma ploegleider BHV geldig te houden is het volgen van een jaarlijkse herhalingsdag noodzakelijk. Deze herhalingsdag bestaat uit 1 dag waarin de kandidaat tijdens een inzet aan tenminste twee bedrijfshulpverleners op verantwoorde wijze leiding moet kunnen geven.

Geplande datum: donderdag 7 november 2024