Reanimatie en AED hulpverlener.

In een training van ongeveer 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en hoe een AED te gebruiken.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een grotere kans te overleven.

U wordt getraind in de nieuwste reanimatierichtlijn 2015.
Na afronding van deze cursus ontvangt u een Europees erkend certificaat BLS & AED hulpverlener uitgereikt door de Europese Reanimatieraad. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of deze cursus wordt vergoed !

open inschrijving:

 

cpr-aed-700px

Herhaling BLS & AED hulpverlener

Het certificaat BLS & AED hulpverlener heeft een geldigheid van twee jaar na uitgifte. Om de opgedane vaardigheden op niveau te houden is het noodzakelijk binnen deze periode een herhalingscursus te volgen. Na afronding van de herhalingstraining ontvangt de cursist het herhalingscertificaat BLS & AED hulpverlener.