Eerste hulp bij Waterongevallen / DAN Oxygen provider for Aquatic Emergencies / Advanced Oxygen First Aid

Deze opleiding is bedoeld voor diegenen met een speciale taak in het voorkómen van en eerstehulpverlening bij watergerelateerde ongevallen, zoals hulpverleners bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM),  toezichthouders in zwembaden, havenmeesters, strandwachten en (brandweer) duikers.

In de lesstof wordt o.a. aandacht besteed aan het verdrinkingsproces, onderkoeling  en het toedienen van medicinale zuurstof volgens de richtlijnen van DAN  Europe  , Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies.

Wij verzorgen ook de DAN opleidingen Oxygen First Aid en Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries. Deze zijn met name bedoeld voor de beroeps en sportduiker.


Aquatics