Preventie coronavirus

Alleen samen krijgen we corona onder controle

 

Veilig trainen voor BHV-, EHBO, reanimatie en veiligheidscurssusen tijdens de Covid-19 pandemie

Bewust veilig en schoon werken is juist in deze tijd van zeer groot belang. De veiligheid van onze cursisten, instructeurs en overig personeel van ons opleidingscentrum staat hierbij voortdurend voorop. Gebaseerd op de meest actuele richtlijnen van het RIVM en de brancherichtlijn Veilig Trainen voor BHV-, EHBO, reanimatie en veiligheidscursussen opgesteld door het NIBHV, Oranje Kruis , Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad hebben wij maatregelen getroffen en gedragsregels opgesteld waardoor er op een veilig en verantwoorde wijze een herstart kan worden gemaakt met het verzorgen van opleidingen.

Wij verzoeken onze cursisten vriendelijk doch dringend voorafgaand aan de komst op onze cursuslocatie kennis te nemen van dit document.

 

VOLG ALTIJD DE MEEST RECENTE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM OP

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen, instructeurs, medewerkers en cursisten.

U treft de meest actuele informatie op de website : https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

 • Blijf thuis als u tenminste één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en koorts (vanaf 38 C°). Afmelden kan via ons telefoonnummer 0118-216133 of via de e-mail info@bhvtrainingzeeland.nl
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Schud geen handen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. De inrichting van onze leslokalen zijn hierop aangepast.
 • Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van de elleboog.
 • Was goed en regelmatig je handen met water en zeep. Bij de wastafels zijn zeep dispensers, papieren handdoekjes en een afvalemmer aanwezig.
 • Gebruik handdesinfectiemiddel als water en zeep niet beschikbaar zijn. Deze desinfectiemiddelen treft u aan direct na binnenkomst op onze locatie en in alle lesruimten. Na binnenkomst in het gebouw en bij het verlaten van het leslokaal is desinfectie van de handen voor een ieder verplicht.

ORGANISATIE VAN DE CURSUS:

 • Wij verzoeken cursisten kort voor aanvang (5 tot 10 minuten) van de cursus op de cursuslocatie aanwezig te zijn en na afloop direct te verlaten.
 • Na aankomst op onze cursuslocatie wordt u door één van onze medewerkers ontvangen en na desinfectie van de handen naar uw lesruimte verwezen waar de koffie of thee voor u gereed staat.
 • De aangebrachte geel / zwarte vloermarkeringen geven aan waar afstand van elkaar bewaard moet worden , denk aan deuren, de trap, oefenplekken, toiletvoorzieningen etc. Een rode markeringslijn is voor cursisten niet toegestaan te passeren.
 • Uw jas kunt u in het leslokaal over de eigen stoel hangen, deze is voor aanvang van de les door onze medewerkers gedesinfecteerd.
 • U houdt gedurende de gehele les uw eigen stoel en tafel. Op uw tafel treft u onder andere een persoonlijke set verbandmateriaal en overig benodigde middelen als een schrijfblokje, pen of lesboek (indien van toepassing). Verder is elk tafel voorzien van een eigen viltstift voor het invullen van uw naambordje, een sprayflacon met alcohol oplossing 70 % en een pakje hydrofiele gaaskompressen ter desinfectie van de gebruikte materialen.
 • Onze instructeur geeft bij aanvang van de les een veiligheidsinstructie aangevuld met gedrag en hygiëne regels, vervolgens zal aan de hand van de presentielijst uw aanwezigheid worden geregistreerd, u hoeft dus zelf niet te tekenen voor aanwezigheid.
 • Bij alle sessies waar u in contact komt met oefenmaterialen moeten handschoenen worden gedragen. Na afsluiten van de oefening kunt u de gebruikte oefenmaterialen weggooien óf reinigen en daarna de handschoenen weggooien in de afvalbak en de handen wassen of desinfecteren met de in het leslokaal aanwezige middelen.
 • Indien beide leslokalen in gebruik zijn zullen de aanvang, pauze en eindtijden met 30 minuten van elkaar verschillen om extra drukte in verkeersruimten zoveel mogelijk te vermijden.
 • Koffie/thee- en lunchpauze zullen in het leslokaal aan uw eigen tafel plaatsvinden, verzoek na gebruik van de lunch zelf uw tafel te reinigen. Afval kan in het leslokaal in de afsluitbare afvalbak worden gedeponeerd.
 • Het voorportaal van de toiletruimte is van binnenuit afsluitbaar zodat slechts één persoon tegelijk gebruik kan maken van het toilet. In deze ruimte zijn reiniging en desinfectiematerialen in ruime mate aanwezig om voor en na gebruik het toilet zelf te kunnen reinigen.
 • Uw instructeur ziet toe op naleving van dit protocol, volg altijd de door hem of haar gegeven instructies nauwlettend op.

Bij voorbaat danken wij u voor alle medewerking en wensen u een veilig en leerzame cursus toe, Alleen samen krijgen we corona onder controle! 

VEILIGHEID

Komt u binnenkort bij ons op cursus? U bent van harte welkom, maar:

Voelt u zich grieperig, heeft u koorts of bent u aan het hoesten? Blijf vooral thuis.