BHV

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor hun personeelsleden. Er mag geen nadelige invloed zijn op hun veiligheid, gezondheid en welzijn als ook die van de overige aanwezigen binnen het bedrijf. Sinds 1994 is het besluit bedrijfshulpverlening van kracht dat de werkgever verplicht stelt om bedrijfshulpverlening in zijn bedrijf goed te organiseren. In de praktijk betekent dit meestal dat meerdere personeelsleden een opleiding volgen tot bedrijfshulpverlener.

Welke taken heeft de bedrijfshulpverlener?

In artikel 15 van de Arbo-wet worden de taken van de bedrijfshulpverlener als volgt omschreven;

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.
  • Om goed voorbereid te zijn op deze wettelijk voorgeschreven taken verzorgt BHV Training Zeeland graag de juiste opleidingen en herhalingstrainingen voor de bedrijfshulpverleners werkzaam binnen uw bedrijf.

Onze opleidingen voldoen volledig aan de kwaliteitseisen die o.a. worden gesteld door het NIBHV, het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad, het European Recuscitation Council en DAN Europe.